Direct hulp van een advocaat uit uw regio.

De Strafrechtadvocaat

Een goede advocaat kan uw straf beperken, of zelfs een strafblad voorkomen. De Strafrechtadvocaat is een netwerk van kwalitatieve strafrechtkantoren door heel Nederland. Onze strafrechtadvocaten kunnen in elke situatie hulp bieden.

Contact opnemen

Bel nu voor juridische hulp

1

Gratis adviesgesprek

2

Ervaren strafrechtadvocaat

3

Hulp uit uw regio

9.8

Vul het contactformulier in en krijg direct hulp van een ervaren Strafrechtadvocaat uit uw regio.

Of bel ons op 088 1810 349

Artikelen

Strafrecht

Tbs, wat betekent dat?

Als u te maken krijgt met de term tbs (terbeschikkingstelling) heeft u wellicht baat bij een gesprek met een strafrechtadvocaat. Zo komt u snel meer te weten over de betekenis op uw persoonlijke situatie. Dit is een maatregel die wordt opgelegd aan veroordeelden die voor een deel of helemaal ontoerekeningsvatbaar verklaard zijn, bijvoorbeeld doordat ze lijden aan een psychiatrische stoornis. Het gevaar voor recidive is bij veroordeelden ook hoog. Soms wordt het ook gecombineerd met een gevangenisstraf, namelijk als een misdaad een veroordeelde wel voor een deel aangerekend kan worden. Tbs kan opgelegd worden met bevel tot verpleging maar ook onder voorwaarden. In het eerste geval wordt een veroordeelde in een tbs-kliniek opgenomen. Wilt u weten wat tbs betekent voor een afzonderlijke of persoonlijke situatie? Door het formulier op te sturen komt u snel in contact met een strafrechtadvocaat bij u in de buurt.

Strafrecht

Katvanger

Katvanger, money mule en geldezel zijn allemaal woorden voor personen die door criminelen aangetrokken worden om onder andere hun pincode of pinpas af te geven. In sommige gevallen krijgen die personen daar betaald voor. Over het algemeen verkeren dergelijke katvangers in financiële problemen en daarom geven zij hun handtekening en naam tegen een betaling af. Maar kan een rechter een katvanger strafrechtelijk vervolgen? En welke vormen zijn er? Op deze pagina leest u hier meer over.

Strafrecht

Levenslang, wat houdt dat in Nederland in?

Straffen in Nederland bestaan in verschillende gradaties. Na een arrestatie is er soms is er sprake van een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf. Een strafrechtadvocaat informeert u graag over uw mogelijkheden en perspectieven bij de verschillende straffen. In dit blog behandelen wij in het bijzonder levenslang in Nederland.

Strafrecht

Betekent een verkeersovertreding een strafblad?

Over het algemeen hoeft u niet bang te zijn voor een strafblad als u een verkeersovertreding heeft gemaakt. Strafbare feiten in het verkeer worden meestal afgehandeld met een boete. Onder het strafrecht vallen wel zwaardere verkeersovertredingen, waarvoor een strafbeschikking gegeven wordt. Hierdoor krijgt u een strafblad. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ernstige verkeersovertreding gemaakt heeft of deze overtreding herhaalt.

Strafrecht

Mensensmokkel

Het is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Iedereen kent de beelden wel van vluchtelingen in kleine bootjes gepropt, dobberend op de oceaan. Of de nieuwsberichten over doden achterin een vrachtwagen. Vaak zit hier mensensmokkel achter. Wat is mensensmokkel precies? Wij vertellen u er graag meer over!

Strafrecht

Wanneer mag mijn telefoon worden afgetapt?

Ook wanneer u verdacht wordt van een misdrijf, heeft u rechten die de politie moet waarborgen. Deze rechten, en regels om deze veilig te stellen, zijn opgenomen in de wet. Zo mag niet zomaar uw telefoon worden afgetapt. Onze strafrechtadvocaten kunnen ervoor zorgen dat u beschermd blijft en uw rechten niet geschonden worden, ook en júist als u verdachte bent in een zaak.

Strafrecht

Inbeslagname

In bepaalde situaties kan en mag de politie voorwerpen van u in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit als uw voorwerp in beslag is genomen. Na het lezen van dit artikel weet u alles over inbeslagname en wat u hiertegen kunt doen!

Strafrecht

Adolescentenstrafrecht; wat houdt het in?

Vanaf 1 april 2014 is er de wet adolescentenstrafrecht. Deze vorm van jeugdstrafrecht geldt voor jongeren van 16 tot 23 jaar. De achterliggende gedachte is dat het adolescentenstrafrecht de overgang van jeugd- naar volwassenenstrafrecht soepeler laat verlopen.

Strafrecht

Lachgas verboden per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nationaal lachgasverbod. Lachgas staat vanaf deze datum op lijst II van de Opiumwet, wat inhoudt dat het bezit en de verkoop ervan in beginsel verboden zijn. Ook is het dan niet meer toegestaan om het middel binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen.

Strafrecht

Kritiek op strafbeschikking

Sinds 2008 mag het Openbaar Ministerie (OM) in feite op de stoel van de rechter zitten. Het OM kan namelijk zelf straffen opleggen om de rechters te ontlasten. Dit is de strafbeschikking. Zie ook ons artikel over de strafbeschikking! Er is veel kritiek geweest op de strafbeschikking door het OM. Een van de kritiekpunten was dat dat de officier van justitie strenger strafte dan de rechter.

Netwerk van strafrechtadvocaten

Doordat onze advocatenkantoren over geheel Nederland zijn verspreid, wordt u altijd geholpen door een strafrechtkantoor uit uw eigen regio. Dit maakt het niet alleen eenvoudig voor u om een bezoek te brengen aan het kantoor, maar zorgt er tevens voor dat de advocaat u eenvoudig kan bezoeken mocht u gedetineerd zijn.

Alle advocaten zijn aangesloten bij de Orde van Advocaten en zijn gespecialiseerd in het strafrecht.

Van strafbeschikking tot hoger beroep

Het maakt niet uit van welk strafbaar feit u of uw naasten worden verdacht. Onze ervaren advocaten kunnen u bijvoorbeeld bijstaan als u een dagvaarding heeft ontvangen en voor de rechter moet verschijnen. Maar ook als u een strafbeschikking heeft gekregen of graag in hoger beroep wilt.

Als u het formulier invult, wordt u direct gekoppeld aan een ervaren strafadvocaat in uw eigen regio. Deze zal dezelfde werkdag nog contact met u opnemen.

Pro deo strafrecht advocaat

Al onze strafrechtadvocaten zijn aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. Zij kunnen u bijstaan op basis van rechtsbijstand, ook wel pro deo genoemd. U moet dan wel voldoen aan de inkomenseisen. Dit betekent dat de overheid de advocaat betaalt en van u alleen een eigen bijdrage verwacht wordt. Mocht u worden vrijgesproken, dan ontvangt u achteraf de eigen bijdrage terug. Mocht u niet in aanmerking komen voor een pro deo advocaat, dan werken wij altijd tegen een zeer concurrerend tarief. Indien gewenst is het ook mogelijk om vooraf een vast bedrag af te spreken. Het eerste telefoongesprek is bovendien altijd gratis.

Als u op zoek bent naar een goede advocaat op een ander rechtsgebied, zoals huurrecht, arbeidsrecht of personen- en familierecht, dan kunt u terecht bij een van de bij ons aangesloten pro deo advocaten.

Laster

Geweld

Winkeldiefstal

Diefstal

Mishandeling

Valsheid in geschrifte

Drugsbezit

Fraude

Verboden wapenbezit

Strafrecht procedure: een proces met meerdere fases

Na een aanhouding of een andere overtreding komt u terecht in een strafrecht procedure. Een procedure die best heel ingewikkeld kan zijn, vooral als u er nog nooit mee te maken heeft gehad.

Vaste procedure

De strafrecht procedure heeft een vaste structuur waar niet van afgeweken wordt. In dit artikel leggen we u uit wat u allemaal kan verwachten tijdens deze procedure en welke stappen u gaat doorlopen, zodat u goed voorbereid naar de zitting gaat.

Advocaat strafzaak

Natuurlijk doet u dat nooit alleen. Een ervaren strafrechtadvocaat staat u uiteraard bij, vanaf de eerste tot laatste stap. Wilt u meer weten wat een goede advocaat gespecialiseerd in strafrecht voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Stap 1: Vooronderzoek van strafrecht procedure

In Nederland mag u niet zomaar veroordeeld worden. De eerste stap in de strafrecht procedure bestaat daarom uit het vooronderzoek. U wordt hierin als verdachte behandeld door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). In het onderzoek gaat de politie of recherche (dit ligt geheel aan het strafbare feit dat wordt onderzocht) op zoek naar bewijzen om een zaak tegen u op te bouwen.

In deze fase wordt dus een opsporingsonderzoek gedaan, waarbij de zaak grondig wordt onderzocht. Soms onder leiding van de rechter-commissaris die het hele onderzoek overziet en zorgt voor een eerlijke rechtsgang. Het kan zijn dat u in deze periode meerdere malen verhoord gaat worden of zelfs in hechtenis wordt genomen, wanneer het OM of de rechter-commissaris dit nodig acht.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Schakel dan meteen een van onze ervaren strafrechtadvocaten in. Hoe eerder wij betrokken zijn bij uw zaak, des te beter kunnen wij u begeleiden en ervoor zorgen dat we bewijzen vinden die u vrijpleiten of straf verminderen.

Stap 2: Dagvaarding voor strafzaak

Wanneer de politie en de Officier van Justitie voldoende bewijs hebben verzameld en een zaak hebben gebouwd, dan wordt er besloten of en wanneer uw zaak voorkomt in de rechtbank (kantonrechter). U ontvangt dan een dagvaarding van het OM. Deze wordt altijd aangetekend aan u verstuurd, zodat het OM ook weet dat u het aangenomen hebt. De dagvaarding wordt naar uw verblijfadres gestuurd, zoals u deze bij een aanhouding of verhoor heeft gegeven. Dit wordt officieel de ‘betekening van de dagvaarding’ genoemd. De dagvaarding kan ook aan u worden gepresenteerd op het politiebureau of in de gevangenis als u al in hechtenis bent genomen. De dagvaarding bevat zeer veel informatie die handig is voor u ter voorbereiding op de rechtszitting, namelijk:

 • De datum, tijd en plaats van uw zitting;
 • Het strafbare feit waarvan u door het OM beschuldigd wordt;
 • Naam van slachtoffer(s) (indien van toepassing);
 • Naam van getuige(n) (indien van toepassing);
 • Uw rechten, zoals het recht op rechtsbijstand, inzicht in uw dossier en het maken van een bezwaarschrift;
 • Soort rechter die uw zaak behandelt.

Inzicht in het dossier

U heeft altijd het recht om het dossier dat het OM heeft opgesteld over u in te zien. Het gaat hier immers om iets waar u direct bij betrokken bent. U kunt het dossier bij de griffier van de rechtbank inzien. U mag het dossier zelf niet meenemen, maar het is wel toegestaan om kopieën te maken. Het is zelfs mogelijk om te vragen deze kopieën aan u te laten opsturen. Wij drukken u graag op het hart om altijd te zorgen dat u een kopie van uw zaak opvraagt. Deze kunnen wij namelijk gebruiken om u te verdedigen tijdens de zitting. Mocht u niet in staat zijn om zelf een kopie aan te vragen dan kan onze advocaat strafrecht dat ook voor u doen.

Bezwaar maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de dagvaarding. Dit kan tot 8 dagen nadat er voor de dagvaarding is getekend. Wij helpen u graag met het opstellen van het bezwaarschrift. In het bezwaarschrift nemen we het volgende op:

 • Naam en adresgegevens;
 • Uw zaaknummer, deze staat op de dagvaarding;
 • De reden waarom u bezwaar maakt tegen de dagvaarding met goed onderbouwde argumenten;
 • Wat volgens u de beslissing moet zijn van de rechter.

We sturen het bezwaarschrift met datum en ondertekening naar de griffier van de rechtbank welke het aan de rechter voorlegt. Vervolgens wordt achter besloten deuren over uw bezwaarschrift gesproken. De rechter kan dan twee beslissingen nemen:
1. het bezwaarschrift is gegrond: u wordt geheel of gedeeltelijk buiten vervolging van het OM gesteld. Uw zaak wordt verder niet behandeld.
2. het bezwaarschrift is ongegrond: uw zaak komt voor op de dag en tijd die in de dagvaarding is opgenomen.

Recht op uitstel aanvragen

De dag en tijd dat uw zaak voorkomt wordt door het OM bepaald. U heeft daar eigenlijk niets over te zeggen. Wel heeft u het recht om uitstel aan te vragen van de rechtszaak. Bijvoorbeeld omdat u dan voor behandeling naar het ziekenhuis moet of omdat er een bruiloft is. De rechter is niet verplicht om op uw verzoek in te gaan en kan de zitting door laten gaan, terwijl u er niet bij bent. Meestal krijgt u een paar dagen voor de zitting bericht.

Welke rechter krijgt mij strafzaak toegewezen?

Zoals gezegd wordt in de dagvaarding opgenomen wat voor soort rechter u kunt verwachten. Naar gelang het type zaak wordt er een rechter toegewezen die gespecialiseerd is op dat gebied. U kunt te maken krijgen met:

 • Kantonrechter – behandelt overtredingen;
 • Politierechter – behandelt lichte misdrijven waarvoor het OM niet meer dan 1 jaar gevangenisstraf zal eisen;
 • Meervoudige kamer – groep van 3 rechters, behandelen zware zaken;
 • Economische politierechter & meervoudige economische kamer – behandelt zaken van bijzondere strafwetten, zoals milieu- en financiële wetgeving.

Stap 3: De zitting

De derde stap in de strafrecht procedure is de daadwerkelijke zitting. Tijdens de zitting zal onze strafrechtadvocaat u bijstaan en zelfs het woord voor u doen – behalve als u rechtstreeks iets gevraagd wordt. Samen gaan we ervoor zorgen dat uw zaak zo goed mogelijk behandelt wordt. De dag van de zitting doorloopt een aantal fases.

Officieel melden

Op de dag van de zitting meldt u zich bij de receptie van de rechtbank. Hier wordt u doorverwezen naar een plek op de gang waar u wacht totdat uw zitting begint. U wordt officieel binnengeroepen. Dit hoort bij het protocol van de rechtbank.

Pro-formazitting

De zitting kan uit twee delen bestaan. Zo kan er eerst een pro-formazitting worden gehouden, waarbij de stand van zaken wordt doorgenomen van uw zaak en of er nog meer onderzoek nodig is. Zit u daarbij in hechtenis dan vindt deze zitting iedere 90 dagen plaats. De rechter kan echter beslissen of u in de tussentijd toch naar huis mag of niet. Deze zitting is vaak besloten.

Aanwezigenzitting

Na de pro-formazitting gaat de rechter over op de echte rechtszaak waarbij uw zaak wordt behandelt. Dit heet officieel de Aanwezigenzitting. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn, maar het kan wel goed zijn om dit wel te doen. Wanneer u namelijk zelf in de rechtszaal aanwezig bent, dan kunnen wij nog met u overleggen. Ook is het mogelijk dat u zelf vragen van de rechter beantwoordt. De Aanwezigenzitting is openbaar. U mag daarom als steun vrienden en familie vanaf 12 jaar vragen om te komen. Let wel: als de rechter vindt dat kinderen tot en met 18 jaar niets te zoeken hebben bij de zitting in verband met de aard ervan, dan kan hij hen de toegang ontzeggen. Er kan ook pers aanwezig zijn – dat ligt maar net aan het soort zaak. Bij de Aanwezigenzitting kan het slachtoffer aanwezig zijn, worden er eventueel getuigen gehoord en komen deskundigen aan het woord. Indien gewenst kan er een (gebaren)tolk aanwezig zijn.

Verstek gaan

U hoeft niet aanwezig te zijn bij de Aanwezigenzitting. Het is dan wel belangrijk dat u uw strafrechtadvocaat machtigt om de verdediging voor u te doen. Zo kunnen we uw zaak tot een goed einde brengen. U mag als u verstek laat gaan een brief aan de rechter schrijven waarin u uitlegt waarom u niet aanwezig bent en wat uw kant van het verhaal is.

Achter gesloten deuren

Het kan voorkomen dat een zaak te delicaat of privé is om deze openbaar te behandelen. Deze wordt dan zogeheten ‘achter gesloten deuren’ behandeld, zonder publiek. De uitspraak zal echter wel openbaar zijn.

De behandeling van uw zaak

Tijdens de zitting wordt uw zaak behandeld. Hierbij wordt natuurlijk gekeken naar het aangevoerde bewijs, wat wij als verdediging aanbrengen, of het wel om een strafbaar feit gaat en of de geëiste straf door het OM wel redelijk is. De rechter zal zich na alle kanten van het verhaal gehoord te hebben, terugtrekken om een uitspraak te kunnen doen over uw zaak.

Stap 4: De uitspraak

Het ligt aan de zaak en aan het soort rechter dat u voor u heeft gehad, hoe snel u de uitspraak ontvangt. Een meervoudige kamer zal eerst moeten overleggen en doet binnen 2 weken na de laatste zitting uitspraak. Een kantonrechter of politierechter doet meestal direct een mondelinge uitspraak. Deze uitspraak is bindend en u ontvangt deze later ook op papier. Als uw advocaat strafzaak ontvangen wij ook een kopie van het vonnis.

Er zijn drie mogelijke uitspraken:

 • Vrijspraak: u wordt niet vervolgd en de zaak wordt hiermee afgedaan;
 • Schuldig verklaard: u krijgt een straf of maatregel opgelegd. Denk hierbij aan een boete, vrijheidsstraf, schadevergoeding en dergelijke;
 • Ontslag van alle rechtsvervolging: in dit geval bent u wel schuldig verklaard aan een strafbaar feit, maar u wordt er niet voor vervolgd. Dit komt onder meer voor als er bewezen is dat u handelde uit zelfverdediging.

Stap 5: In hoger beroep

Bent u het niet eens met de straf die de rechter u heeft opgelegd, dan gaan we samen met u in hoger beroep. Dit houdt in dat we uw zaak voor willen laten komen bij het hooggerechtshof.

De Officier van Justitie kan ook in hoger beroep gaan tegen het vonnis van de rechter. U treft elkaar in ieder geval dan weer bij een rechter van het gerechtshof. Er zullen dan wederom zittingen gehouden worden. Qua vorm verschillen deze niet veel van de zittingen bij de gewone rechter.

Echter, de uitspraak van het hooggerechtshof is bindend. U kunt hier dus niet tegen in beroep gaan. Bepaal dus voor uzelf of u er zeker van bent dat de straf vermindert of kwijtgescholden wordt. In een hoger beroep kan het vonnis namelijk ook ongunstig voor u uitpakken. Uiteraard staan wij klaar met een advies voor u.

2 weken termijn

U dient uw aanvraag voor een hoger beroep binnen 2 weken na de uitspraak in via een grievenformulier. Uiteraard helpen wij u graag bij het invullen van het grievenformulier.

U kunt in hoger beroep gaan wanneer u:

 • Veroordeeld bent met een straf voor een misdrijf;
 • Veroordeeld bent met een straf voor een overtreding of wanneer u meer dan € 50 boete zou moeten betalen voor de overtreding.

In andere gevallen is het niet mogelijk om in hoger beroep te gaan, maar dat bespreken we graag met u.

Neem contact met ons op

Wanneer u bent aangehouden of gearresteerd in verband met een misdrijf of overtreding, schakel dan zo snel mogelijk een advocaat in die gespecialiseerd is in het strafrecht. Wij weten precies wat u te wachten staat en staan u graag zo snel mogelijk in de strafrecht procedure bij met raad en natuurlijk een goede verdediging. Hoe eerder u ons inschakelt, des te eerder we met u om de tafel kunnen gaan zitten om de zaak door te spreken. Wij staan voor u klaar om al uw vragen te stellen en om samen met u bewijzen te verzamelen. Zo bouwen we snel uw zaak op en een stevige verdediging.

Bent u in aanraking gekomen met de politie? Vul het contactformulier dan in. Wij bellen u zo snel mogelijk terug om u bij te staan met uw zaak. Zelf bellen kan ook, wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 1810 349.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een strafrechtadvocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat, omdat het afhangt van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. U hoeft dan slechts een kleine bijdrage te betalen.

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen. Het strafrecht is zeer ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en staan u dan ook graag bij!

Heeft een strafrechtadvocaat beroepsgeheim?

Ja, een strafrecht advocaat moet zich houden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de advocaat niet openbaar mag maken wat de cliënt hem of haar vertelt, tenzij dit nodig is om de cliënt te verdedigen.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
 • Binnen 24 uur.
 • Gratis en vrijblijvend.
 • Specialist uit uw regio.
 • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
 • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
 • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349