Artikelen

Strafrecht

Wat houdt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) precies in?

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een document waarin staat dat gedrag uit het verleden niet bezwaarlijk kan zijn voor het vervullen van een bepaald beroep of een specifieke functie in de maatschappij. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin u gaat werken met kinderen of jongeren, patiënten of waarin u vertrouwelijke gegevens moet verwerken. Een VOG kan een werkgever in zulke gevallen extra zekerheid geven. Er wordt daarom naar uw verleden gekeken. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of u met justitie in aanraking bent gekomen en waarvoor dat dan was.

Strafrecht

Hoe verloopt een politieverhoor?

U bent aangehouden en u wordt binnenkort verhoord. Dan heeft u het recht om voordat u het verhoor ingaat een advocaat te spreken. Eén van onze strafrechtadvocaten kan u daarin ondersteunen.

Strafrecht

Wat betekent ‘inverzekeringstelling’?

Bij een aanhouding komen verschillende begrippen en regelingen kijken. Om precies te weten wat een inverzekeringstelling voor uw situatie inhoudt, schakelt u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in.

Standaard blijft u als verdachte zes uur op een politiebureau, voorafgaand aan het verhoor. In sommige gevallen kan een (hulp)officier besluiten dat deze termijn verlengd wordt. Dat heet een inverzekeringstelling. Deze tijd neemt maximaal drie dagen in beslag, maar mag verlengd worden met nog eens drie dagen. Een rechter beoordeelt vervolgens de gronden waarop deze maatregel getroffen is: die moeten helder en gelegitimeerd zijn. Gevallen waarin dit gebeurt, zijn bijvoorbeeld als het in het belang van het onderzoek is om langer te blijven.

Een verlenging vindt niet zomaar plaats. Daarom zijn er ook diverse voorwaarden van kracht waaraan voldaan moet worden. Vul het formulier in om de voor uw situatie specifieke mogelijkheden te verkennen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat op een kantoor in uw buurt.

Strafrecht

Wat wordt er opgeslagen in de justitiële documentatie?

Justitiële documentatie bestaat om in de gaten te houden wie er een misdrijf begaan heeft of recidivist is. Heeft u vragen over deze gegevens, dan helpen strafrechtadvocaten u verder.

De justitiële documentatie bestaat uit het geheel van gegevens over iedereen vanaf 12 jaar die met justitie in aanraking gekomen is, ook als er alleen sprake was van een verdenking. In de documentatie staat welke boetes, beschikkingen en straffen er gegeven zijn, mits ze boven de 100 euro waren. Ook besluiten van het OM worden vastgelegd. Niet alles wat vastgelegd is, is ook definitief uitgevoerd. Een zaak waarin u nog in beroep bent gegaan, is dus wel terug te vinden in de justitiële documentatie.

Strafrecht

Duurt tbs lang?

Strafrechtadvocaten kunnen u alles vertellen over de duur van een tbs-behandeling, die per geval verschilt. Daarvoor kunt u direct contact opnemen.

Strafrecht

Wanneer gaat het OM een schikking aan?

Het Openbaar Ministerie kan verschillende besluiten nemen. Een schikking is daar een van. Denkt u dat u daar recht op heeft, dan kan een van onze strafrechtadvocaten u helpen die te verkrijgen.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
  • Binnen 24 uur.
  • Gratis en vrijblijvend.
  • Specialist uit uw regio.
  • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
  • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
  • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349