Mishandeling

Mishandeling

Slachtoffer van mishandeling of vervolgd voor mishandeling? Bent u er slachtoffer van? Zie dan ook onze pagina over Slachtofferhulp! En lees verder voor de strafrechtelijke bijzonderheden van mishandeling. Dit kan ook handig zijn als u juist wordt vervolgd voor mishandeling. Wilt u in contact komen met een strafrechtadvocaat? Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact op via 088 – 1810 349.

Slachtoffer van mishandeling of vervolgd?

Mishandeling is een strafbaar feit, een zogenoemd misdrijf. Iets waarvoor u kunt worden gestraft door de rechter.

Mishandeling artikel

Volgens de wet, artikel 300 Wetboek van Strafrecht (Sr), wordt mishandeling gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete van de 4e categorie. Deze vorm in art 300 sr is de “lichtste” vorm van mishandeling. Ook wel eenvoudige mishandeling genoemd. De straf wordt hoger als het zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft bij het slachtoffer. Overlijdt het slachtoffer? Dan kan er maximaal 6 jaar celstraf worden opgelegd. Een poging tot mishandeling is niet strafbaar. Als u al eerder van plan was iemand te mishandelen en u doet dat vervolgens, dan is er sprake van “voorbedachten rade”. Een strafverhogend detail.

Zware mishandeling

Als u iemand opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, kunt u maximaal 8 jaar celstraf krijgen. Dit heet zware mishandeling (artikel 302 Sr); als het slachtoffer overlijdt zelfs maximaal 10 jaar gevangenisstraf.

Verschil zware en lichte mishandeling

Opzet betekent dat u echt de bedoeling had iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Terwijl bij eenvoudige mishandeling dit een onbedoeld gevolg is ervan. U geeft bijvoorbeeld een klap en daardoor belandt iemand ongelukkig met zijn hoofd op een stoeprand.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Slachtoffer van zwaar lichamelijk letsel?

Artikel 82 Sr

Wat is zwaar lichamelijk letsel? De Hoge Raad geeft duidelijkheid. Artikel 82 Sr vult in wat zwaar lichamelijk letsel kan zijn. Maar daar staat niet alles in. Wat staat er wel in?

 • Ziekten of aandoeningen waarvan iemand niet kan genezen;
 • Blijvende ongeschiktheid voor werk;
 • Het veroorzaken van een miskraam/de dood van een ongeboren kindje;
 • Verstoring in de verstandelijke vermogens die langer duurt dan 4 weken.

Algemeen

Volgens de Hoge Raad kan niet precies worden gezegd wanneer sprake is van zwaar lichamelijk letsel. Maar in het algemeen kijkt de Hoge Raad naar (naast artikel 82 Sr):

 • Aard van het letsel (dus het soort letsel);
 • Noodzaak en de aard van eventuele medische ingrepen;
 • Kan iemand volledig herstellen of niet?

Soorten letsel

Denk bij soorten letsel aan verlies van een zintuig (zien, horen), verminking, verlamming of besmetting met een virus. En vaak gaat het natuurlijk om botten die zijn gebroken. Of dat zwaar letsel is hangt af van de vraag of bijvoorbeeld operatief ingrijpen nodig is. Maar de beoordeling wordt gedaan door een rechter, die neemt daarbij de genoemde aspecten mee.

Geestelijke mishandeling strafbaar feit?

Ook wel psychische of emotionele mishandeling genoemd. Man, vrouw of kind, iedereen kan dit overkomen. Denk aan iemand die wordt gepest. In Nederland valt geestelijke mishandeling onder de strafrechtelijke definitie mishandeling. Maar het komt eigenlijk nooit tot een veroordeling. Niet alleen omdat er geen aangifte wordt gedaan. Zie het maar eens te bewijzen…

Psychische mishandeling strafrecht

Op dit moment is geestelijke mishandeling in het Wetboek van Strafrecht niet apart strafbaar gemaakt. Mishandeling van partner, kind, ouders werkt trouwens strafverzwarend (artikel 304 Sr). Daarin kan geestelijke mishandeling een rol spelen, bijvoorbeeld als er ook sprake is/was van lichamelijke mishandeling. Er zijn dus meerdere vormen: lichamelijk en geestelijk. Zoek hulp in geval van geestelijke mishandeling! Neem bijvoorbeeld contact op met Slachtofferhulp en/of Veilig Thuis. Veilig Thuis is een meldpunt van bijvoorbeeld kindermishandeling.

Aangifte doen

De politie raadt slachtoffers van geweld aan altijd aangifte te doen. U kunt online, telefonisch of op het politiebureau aangifte doen. Met een aangifte laat u de politie weten wat er is gebeurd. De politie doet vervolgens onderzoek. Uiteindelijk brengt het Openbaar Ministerie (OM) een verdachte voor de rechter. Het OM kan ook kiezen niet te vervolgen. Wilt u wel dat het OM vervolgt? Neem dan contact op door het formulier in te vullen. We zijn ook telefonisch bereikbaar via 088 – 1810 349. Een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten kan u bijstaan in een artikel 12 Sv-procedure (zie hieronder). Daarin verzoekt u het OM toch te vervolgen.

Strafproces mishandeling

Dagvaarding = vervolgen

Als u voor de rechter moet komen wegens mishandeling krijgt u een dagvaarding. In de dagvaarding staat wat u ten laste wordt gelegd, wanneer u moet verschijnen en waar (welke rechtbank). Het OM moet de dagvaarding aan u betekenen. Dat betekent dat u de dagvaarding persoonlijk in ontvangst moet nemen. Dit uitreiken van de dagvaarding moet goed gaan voor het OM. Anders kan dit gevolgen hebben voor de geldigheid van uw strafzaak. Een strafrechtadvocaat kan bekijken of u op de juiste manier bent gedagvaard.

Tenlastelegging = verdacht

De tenlastelegging is waarvan u wordt verdacht. Dit is een belangrijk stuk uit de dagvaarding. De tenlastelegging moet door de officier van justitie worden bewezen. En de rechter mag alleen beslissen op grond van de tenlastelegging. Een ander woord voor tenlastelegging is aanklacht. Het OM beschuldigt u van een strafbaar feit. In de tenlastelegging staat uw gedrag, wat u zou hebben gedaan. En waarom deze gedraging strafbaar is. De wettelijke eisen aan een tenlastelegging staan in artikel 261 Sv. Zo moet de tenlastelegging de “bestanddelen” bevatten van het wetsartikel waarin een bepaalde gedraging strafbaar is gesteld.

Bestanddelen mishandeling

Algemeen kan gesteld worden dat mishandeling het toebrengen van fysieke schade, pijn of verwondingen bij een ander is. Dat houdt in dat bijvoorbeeld het schoppen of slaan van een ander eronder valt. Opzettelijke benadeling van iemands gezondheid wordt er verder ook mee gelijkgesteld met

Welke strafrechter

U kunt voor de politierechter komen of voor de meervoudige kamer (3 rechters). De politierechter doet uw zaak als er maximaal 1 jaar gevangenisstraf tegen u wordt geëist door de officier van justitie. De meervoudige strafkamer doet de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken, bijvoorbeeld ingeval zwaar lichamelijk letsel. En een geëiste gevangenisstraf van meer dan 1 jaar. Bent u meerderjarig? Dan is uw strafzitting openbaar.

Zitting

Tijdens zitting stelt de rechter u vragen. U kunt uw verdediging zelf doen maar ook een strafrechtadvocaat inschakelen. U kunt uw strafrechtadvocaat machtigen als u niet naar zitting kunt komen. De strafrechtadvocaat kan dan het woord voor u voeren. De officier van justitie krijgt natuurlijk ook het woord. De officier van justitie begint zelfs met zeggen welke straf hij/zij tegen u eist.

Slachtoffer en nabestaanden

slachtoffer of nabestaanden hebben spreekrecht. Het kan dus zijn dat zij willen vertellen wat uw daad met hen heeft gedaan. Het slachtoffer of de nabestaanden kan ook een schadevergoeding van u eisen. Ook kunnen er getuigen zijn die een getuigenverklaring afleggen tijdens uw strafzaak.

Uitspraak

Soms doet een rechter direct uitspraak, maar vaker moet u 2 week wachten op de schriftelijke uitspraak. Dan weet u of de rechter van oordeel is dat u schuldig bent en welke straf de rechter u dan heeft opgelegd. Het kan ook zijn dat de rechter u vrijspreekt. Bij vrijspraak eenvoudige mishandeling is de tenlastelegging niet bewezen. Een andere uitspraak kan zijn dat u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechter besluit dan dat u niet kunt worden veroordeeld terwijl het ten laste gelegde strafbare feit wel is bewezen.

Schuldig bevonden aan mishandeling?

Bent u het hier niet mee eens? Ga dan in hoger beroep! Wacht hiermee niet te lang: u heeft slechts twee weken. Zie voor een uitgebreide uitleg over hoger beroep in het strafrecht, deze pagina.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Hulp nodig?

Slachtoffer van of vervolgd voor mishandeling? Wacht niet langer en zoek de juiste hulp. Advocaten kunnen u goed bijstaan in het proces. Zij nemen u zorgen uit handen. En vaak hoeft een strafrechtadvocaat niet veel te kosten! Dat zullen wij u uitleggen.

Pro deo

Onze advocaten werken op basis van toevoeging: door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (pro-deo). Het grootste deel van de kosten wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), terwijl u alleen maar een kleine eigen bijdrage betaalt. Het hangt van de hoogte van uw (gezins-)inkomen af of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Uw strafrechtadvocaat weet wat hij/zij moet doen om de toevoeging voor u aan te vragen. Lees hier alles over de kosten!

U hoeft zich dus niet te laten tegenhouden door eventuele kosten! Neem vrijblijvend contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Neem ook gerust contact op als u slachtoffer. Wij hebben namelijk ook gespecialiseerde slachtofferadvocaten! Wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 088 – 1810 349.

Strafrecht advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. U vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Utrecht en Apeldoorn. Waar u ook woont, bij ons vindt u een advocaat bij u in de buurt is die specialist is in strafrecht zaken.

Veelgestelde vragen mishandeling

Wat is mishandeling volgens de wet?

Volgens de wet is het een strafbaar feit, een misdrijf. Het betekent het aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond is.

Wat is boete mishandeling?

Voor mishandeling staat een geldboete van de 4e categorie.

Wat is mishandeling artikel?

Eenvoudige mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 300 sr. In artikel 302 sr is zware mishandeling strafbaar gesteld.

Wat is straf zware mishandeling?

De straf voor zware mishandeling is een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van de 5e categorie.

Welke straf voor mishandeling agent?

Als er sprake is van een mishandeling bij een agent, wordt er gekeken of er sprake is van eenvoudige of zware mishandeling. Voor zware mishandeling is doorgaans het uitgangspunt 3 tot 6 maanden cel. Er wordt tevens gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en de leeftijd van de verdachte.

Wat is bij poging tot zware mishandeling straf?

Het Openbaar Ministerie heeft een richtlijn opgesteld voor poging tot zware mishandeling. Zo staat voor bij licht letsel een gevangenisstraf van 10 weken en bij zwaarder letsel 3 maanden.

Wat is poging tot mishandeling artikel?

Poging is niet strafbaar gesteld, zie hiervoor artikel 300 lid 5 sr. In artikel 301 sr wordt mishandeling met voorbedachten rade strafbaar gesteld en hiervoor geldt een hogere maximum straf.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
 • Binnen 24 uur.
 • Gratis en vrijblijvend.
 • Specialist uit uw regio.
 • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
 • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
 • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349