Inbeslagname

Inbeslagname

In bepaalde situaties kan en mag de politie voorwerpen van u in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit als uw voorwerp in beslag is genomen. Na het lezen van dit artikel weet u alles over inbeslagname en wat u hiertegen kunt doen! Zie ook dit artikel over inbeslagname auto!

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Wat is inbeslagname?

Als de politie bijvoorbeeld uw auto in beslag neemt, betekent dit dat de politie de auto meeneemt en bewaart. Een bewaarder (Domeinen Roerende Zaken, DRZ) bewaart de auto tot het Openbaar Ministerie (OM) heeft bepaald wat er mee moet gebeuren. Wanneer kan de politie iets in beslag nemen?

De wet

Inbeslagname is opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (Sv). In artikel 94 Sv is opgenomen dat alle voorwerpen die de politie kan gebruiken in het onderzoek of die zijn verkregen met crimineel geld in beslag kunnen worden genomen. Het OM heeft een Aanwijzing inbeslagneming opgesteld. Die aanwijzing is onder andere gebaseerd op artikel 94 Sv. De aanwijzing geeft regels voor inbeslagname. Daarin zegt het OM een minimale inbreuk op uw eigendomsrecht te willen maken. Het OM wil voorkomen dat het onnodig beslag legt en dat het OM het beslag zo snel en efficiënt mogelijk afwikkelt.

Redenen voor inbeslagname

Het OM kan de auto bijvoorbeeld gebruiken om een strafbaar feit te bewijzen. Ook wil het OM criminaliteit ontmoedigen door beslag te leggen op crimineel vermogen (witwassen). Dit kan ook een auto zijn. Er zijn in totaal 4 redenen voor inbeslagname:

 • De waarheid aan de dag brengen;
 • Het aantonen van wederrechtelijk verkregen voordeel;
 • Ter verbeurdverklaring;
 • Ter onttrekking aan het verkeer.

Wat bedoelt het OM hier nu mee? Waarheidsvinding is een doel in het strafrecht. Het OM wil er achter komen hoe iets precies is gegaan. Daarvoor kan het OM beslag leggen op een voorwerp. Met dat voorwerp lost het OM misschien (een deel van) de puzzel op. Wederrechtelijk voordeel is een voordeel verkregen met criminele activiteiten. Zoals geld dat iemand verdient met het handelen in drugs. Bij verbeurdverklaring verliest u het eigendom van het voorwerp dat in beslag is genomen. En tot slot kan het OM een voorwerp in beslag (laten) nemen als het gevaarlijk is en daarom uit de maatschappij moet verdwijnen.

Auto in beslag genomen door politie: en nu?

De politie maakt een kennisgeving van inbeslagname. U krijgt een bewijs van ontvangst. De kennisgeving gaat vervolgens naar de (hulp)officier van justitie. Die moet beoordelen of het beslag in stand kan blijven. De beoordeling ziet altijd op 2 aspecten. Is het voorwerp op juiste gronden in beslag genomen? En (hoe) moet het voorwerp worden beheerd tot de rechter zich er over buigt? U krijgt het voorwerp terug als het beslag niet (meer) nodig is. Is er afstand gedaan van het voorwerp? Dan bepaalt het OM wat er verder met het voorwerp gebeurt.

Beslag

Als het beslag in stand blijft moet het voorwerp worden beheerd/opgeslagen. Als het OM het beslag vervolgens niet zelf afwikkelt, moet er een beslagbeslissing volgen van de rechter. Het OM kan het volgende vorderen bij de rechter:

 • Verbeurdverklaring
 • Onttrekking aan het verkeer
 • Teruggave aan de beslagene
 • Teruggave aan de rechthebbende
 • Bewaring ten behoeve van de rechthebbende

Besluiten OM

Voor de afwikkeling door het OM zelf is teruggave de hoofdregel. Maar het OM kan ook het volgende besluiten:

 • Teruggeven
 • Opslaan als bewijs
 • Verkopen
 • Vernietigen

Het besluit van het OM wordt uitgevoerd door DRZ.

Auto in beslag genomen door politie kosten

De sleepkosten bedragen €102. Daarna moet u per dag tussen de €14 en €18 betalen. Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten en eventuele boetes.

Beklag

Is een voorwerp van u in beslag genomen? Dien dan een klaagschrift in. Dit doet u bij de rechtbank waar uw strafzaak wordt of werd vervolgd. Als er (nog) geen vervolging is ingesteld kunt u uw klaagschrift indienen bij de rechtbank in het gebied waar de inbeslagneming plaatsvond. Als er hoger beroep is ingesteld, moet u niet naar de rechtbank maar het gerechtshof.

Hulp nodig?

Doe een beroep op ervaren strafrechtadvocaten! Zij weten hoe u bij te staan bij inbeslagname. En kunnen u bijvoorbeeld helpen met zowel uw strafzaak als de inbeslagname/het klaagschrift. Een advocaat inschakelen is echt de moeite waard. Helemaal omdat u bij gefinancierde rechtsbijstand alleen een eigen bijdrage betaalt! Een advocaat hoeft dus niet duur te zijn. Op deze zusterwebsite kunt u meer lezen over de kosten. Wilt u hulp bij uw zaak? Neem dan contact op via 088 – 1810 349 of het contactformulier. Wij bespreken dan met u de mogelijkheden en een advocaat neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. U vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht of Apeldoorn. Waar u ook woont, bij ons vindt u een advocaat bij u in de buurt die specialist is in zaken wat betreft strafrecht.

Artikelen

Strafrecht

Tbs, wat betekent dat?

Als u te maken krijgt met de term tbs (terbeschikkingstelling) heeft u wellicht baat bij een gesprek met een strafrechtadvocaat. Zo komt u snel meer te weten over de betekenis op uw persoonlijke situatie. Dit is een maatregel die wordt opgelegd aan veroordeelden die voor een deel of helemaal ontoerekeningsvatbaar verklaard zijn, bijvoorbeeld doordat ze lijden aan een psychiatrische stoornis. Het gevaar voor recidive is bij veroordeelden ook hoog. Soms wordt het ook gecombineerd met een gevangenisstraf, namelijk als een misdaad een veroordeelde wel voor een deel aangerekend kan worden. Tbs kan opgelegd worden met bevel tot verpleging maar ook onder voorwaarden. In het eerste geval wordt een veroordeelde in een tbs-kliniek opgenomen. Wilt u weten wat tbs betekent voor een afzonderlijke of persoonlijke situatie? Door het formulier op te sturen komt u snel in contact met een strafrechtadvocaat bij u in de buurt.

Strafrecht

Katvanger

Katvanger, money mule en geldezel zijn allemaal woorden voor personen die door criminelen aangetrokken worden om onder andere hun pincode of pinpas af te geven. In sommige gevallen krijgen die personen daar betaald voor. Over het algemeen verkeren dergelijke katvangers in financiële problemen en daarom geven zij hun handtekening en naam tegen een betaling af. Maar kan een rechter een katvanger strafrechtelijk vervolgen? En welke vormen zijn er? Op deze pagina leest u hier meer over.

Strafrecht

Levenslang, wat houdt dat in Nederland in?

Straffen in Nederland bestaan in verschillende gradaties. Na een arrestatie is er soms is er sprake van een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf. Een strafrechtadvocaat informeert u graag over uw mogelijkheden en perspectieven bij de verschillende straffen. In dit blog behandelen wij in het bijzonder levenslang in Nederland.

Strafrecht

Betekent een verkeersovertreding een strafblad?

Over het algemeen hoeft u niet bang te zijn voor een strafblad als u een verkeersovertreding heeft gemaakt. Strafbare feiten in het verkeer worden meestal afgehandeld met een boete. Onder het strafrecht vallen wel zwaardere verkeersovertredingen, waarvoor een strafbeschikking gegeven wordt. Hierdoor krijgt u een strafblad. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een ernstige verkeersovertreding gemaakt heeft of deze overtreding herhaalt.

Strafrecht

Mensensmokkel

Het is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Iedereen kent de beelden wel van vluchtelingen in kleine bootjes gepropt, dobberend op de oceaan. Of de nieuwsberichten over doden achterin een vrachtwagen. Vaak zit hier mensensmokkel achter. Wat is mensensmokkel precies? Wij vertellen u er graag meer over!

Strafrecht

Wanneer mag mijn telefoon worden afgetapt?

Ook wanneer u verdacht wordt van een misdrijf, heeft u rechten die de politie moet waarborgen. Deze rechten, en regels om deze veilig te stellen, zijn opgenomen in de wet. Zo mag niet zomaar uw telefoon worden afgetapt. Onze strafrechtadvocaten kunnen ervoor zorgen dat u beschermd blijft en uw rechten niet geschonden worden, ook en júist als u verdachte bent in een zaak.

Strafrecht

Inbeslagname

In bepaalde situaties kan en mag de politie voorwerpen van u in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan een auto. Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit als uw voorwerp in beslag is genomen. Na het lezen van dit artikel weet u alles over inbeslagname en wat u hiertegen kunt doen!

Strafrecht

Adolescentenstrafrecht; wat houdt het in?

Vanaf 1 april 2014 is er de wet adolescentenstrafrecht. Deze vorm van jeugdstrafrecht geldt voor jongeren van 16 tot 23 jaar. De achterliggende gedachte is dat het adolescentenstrafrecht de overgang van jeugd- naar volwassenenstrafrecht soepeler laat verlopen.

Strafrecht

Lachgas verboden per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nationaal lachgasverbod. Lachgas staat vanaf deze datum op lijst II van de Opiumwet, wat inhoudt dat het bezit en de verkoop ervan in beginsel verboden zijn. Ook is het dan niet meer toegestaan om het middel binnen of buiten Nederlands grondgebied te brengen.

Strafrecht

Kritiek op strafbeschikking

Sinds 2008 mag het Openbaar Ministerie (OM) in feite op de stoel van de rechter zitten. Het OM kan namelijk zelf straffen opleggen om de rechters te ontlasten. Dit is de strafbeschikking. Zie ook ons artikel over de strafbeschikking! Er is veel kritiek geweest op de strafbeschikking door het OM. Een van de kritiekpunten was dat dat de officier van justitie strenger strafte dan de rechter.

Veelgestelde vragen inbeslagname

Hoeveel kost een advocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat. Vaak hangt het af van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. De overheid betaalt de advocaat dan.

Is een advocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Dit geldt ook voor een inbeslagname. Toch is het niet onverstandig om wel een advocaat in de arm te nemen. Het strafrecht is erg ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Alleen advocaten beschikken over deze kennis.

Wat is inbeslagname?

Bij een inbeslagname neemt de politie of een andere overheidsinstantie uw auto in beslag. Deze wordt dan als het ware afgepakt.

Wanneer wordt mijn auto in beslag genomen door het OM?

Uw auto wordt in beslag genomen om de waarheid aan de dag te brengen, ter verbeurdverklaring, ter onttrekking aan het verkeer of om aan te tonen dat er wederrechtelijk voordeel verkregen is.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
 • Binnen 24 uur.
 • Gratis en vrijblijvend.
 • Specialist uit uw regio.
 • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
 • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
 • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349