Schadevergoeding

Schadevergoeding

Als slachtoffer in een strafzaak heeft u recht op schadevergoeding. Dit geldt zowel voor materiële als immateriële schade.

Vordering benadeelde partij

Om schadevergoeding te vorderen moet de vordering benadeelde partij bij de rechtbank worden ingediend. Hiermee geeft u officieel aan dat u de benadeelde partij bent in het strafproces. De u aangedane schade moet goed worden gemotiveerd en onderbouwd aan de hand van bewijsstukken, bijvoorbeeld facturen van een zorgverlener. Onze advocaten zijn specialist in slachtofferzaken en helpen u bij het opstellen van de vordering benadeelde partij. Zij dienen voor u ook de vordering in bij de rechtbank.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Welke schade wordt vergoed?

Er zijn twee soorten schade die voor vergoeding in aanmerking komen. Er is een onderscheid tussen materiële – en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets, bril of kleding). Maar ook als u inkomsten bent misgelopen uit arbeidsvermogen of wanneer u kosten moet maken voor het ziekenhuis, reiskosten en huishoudelijke hulp.

De schade moet wel worden onderbouwd met bewijsstukken. Wij helpen u om de vordering zo goed mogelijk te onderbouwen zodat de kans op toewijzing van vergoeding zo groot mogelijk is.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die u door trauma of letsel oploopt. Het wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is een vergoeding voor pijn, leed en verminderde levensvreugde. Net als materiële schade moet immateriële schade bewezen worden. Hierbij kunt u denken aan een rapport dat de relatie aantoont tussen uw trauma of letsel en het misdrijf. Zo’n rapport wordt opgesteld door een deskundige: een psycholoog, psychiater of arts.

Onze slachtofferadvocaten werken rechtstreeks samen met deze deskundigen. Hierdoor beschikken we sneller over de medische informatie en kunnen we uw immateriële schadevergoeding goed onderbouwen.

Schadevergoeding voor nabestaanden

Affectieschade (smartengeld)

Sinds 1 januari 2019 kunt u als nabestaande ook aanspraak maken op smartengeld (‘affectieschade’ volgens de wet). De hoogte hiervan bepaalt de rechter aan de hand van alle omstandigheden van de strafzaak.

Shockschade

In sommige gevallen maakt u aanspraak op shockschade. Shockschade is geestelijk letsel dat u opliep door een schokkende gebeurtenis. De shock is dan zo ernstig is dat deze leidt tot aantasting van uw gezondheid. Het is belangrijk om te weten dat u alleen in aanmerking komt voor shockschade, wanneer er sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Wanneer krijg ik mijn geld?

De juridische weg is soms lang, waardoor u ook lang op uw geld moet wachten. Daarom kunnen wij voor u een voorschot vragen bij het schadefonds geweldsmisdrijven. Dit voorschot betaalt u terug op het moment dat de verdachte u de schadevergoeding uitkeert.

Hoeveel voorschot u ontvangt is sterk afhankelijk van uw omstandigheden, de ernst van de schade en de aard van het geweldsmisdrijf. Natuurlijk weten wij waar u recht op heeft en we vragen we het bedrag zo snel mogelijk namens u op.

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

Het schadefonds gebruikt zes letselcategorieën. Hieraan zijn vaste bedragen gekoppeld. Alle informatie over de categorieën vindt u terug in de letsellijst van het SGM (pdf).

Uitbetaling schadevergoeding

Schadevergoedingsmaatregel

Wanneer de rechter u een schadevergoeding heeft toegewezen, is het goed om te weten dat het geld ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Onze advocaten verzoeken namens u om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. In dit geval hoeft u niet zelf de schadevergoeding te innen, maar dan doet het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) dit voor u. Het bedrag keert het CJIB vervolgens direct aan u uit.

Voorschotregeling

De staat keert het bedrag van de schadevergoedingsmaatregel als voorschot uit. Dit wordt de voorschotregeling genoemd. Aan deze regeling is voor slachtoffers van bepaalde gewelds- en zedenmisdrijven geen maximum gebonden. Voor overige strafbare feiten is de uitkering van het voorschot maximaal € 5.000.

Wettelijke rente

Schadevergoeding is opeisbaar vanaf het moment van ontstaan van die schade. Vanaf dat moment begint de wettelijke rente over de totale vergoeding te lopen. De schade zal niet direct voldaan (kunnen) worden door de verdachte. Dit betekent dat hij of zij aan u rente moet betalen. Wij kunnen deze rente dan namens u vorderen.

Direct juridische hulp

Als u het formulier op de pagina invult, dan neemt een ervaren slachtofferadvocaat uit uw regio snel contact met u op voor een gratis eerste gesprek.

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een strafrechtadvocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat, omdat het afhangt van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. U hoeft dan slechts een kleine bijdrage te betalen.

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen. Het strafrecht is zeer ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en staan u dan ook graag bij!

Heeft een strafrechtadvocaat beroepsgeheim?

Ja, een strafrecht advocaat moet zich houden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de advocaat niet openbaar mag maken wat de cliënt hem of haar vertelt, tenzij dit nodig is om de cliënt te verdedigen.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
  • Binnen 24 uur.
  • Gratis en vrijblijvend.
  • Specialist uit uw regio.
  • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
  • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
  • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349