Artikel 12 procedure

Artikel 12 procedure

Na een strafbaar feit beslist de officier van justitie (OvJ) of hij een verdachte vervolgt of niet, en zo ja op welke manier. Zo kan de OvJ bijvoorbeeld kiezen voor een strafbeschikking. Soms zijn mensen het niet eens met het besluit van de OvJ. Denk aan het slachtoffer. Moet die het er dan maar bij laten zitten? Nee! Voor deze situatie is er de artikel 12 Sv-procedure. Sv is het Wetboek van Strafvordering. Artikel 12 Sv maakt beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten mogelijk. Met dit artikel kunt u een klacht indienen over het niet vervolgen van een verdachte.

Wat is een artikel 12 Sv-procedure?

Als de OvJ een strafbaar feit niet vervolgt, de vervolging niet doorzet of de zaak afdoet met een strafbeschikking, dan kan een belanghebbende beklag doen bij het gerechtshof. Met de klacht maakt de belanghebbende duidelijk waarom de OvJ wel moet vervolgen. Of de zaak niet had moeten afdoen met een strafbeschikking of transactie. Volgens de Hoge Raad is iemand belanghebbende als diegene door het niet vervolgen is geraakt in een belang dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Het slachtoffer is bijvoorbeeld belanghebbende. Maar denk ook aan nabestaanden. Een rechtspersoon kan onder bepaalde voorwaarden ook belanghebbende zijn. Het gerechtshof beoordeelt of iemand wel belanghebbende is.

Klachttermijn

Is aan de verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging gestuurd? Of past de OvJ de strafbeschikking toe? Vanaf het moment dat de belanghebbende dit weet, heeft deze 3 maand om een beklagprocedure te starten. Deze termijn geldt niet als de verdachte geen kennisgeving of strafbeschikking ontvangt.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt alleen een brief sturen aan het gerechtshof. Een klacht via e-mail of fax bijvoorbeeld is niet mogelijk. Wat moet er dan in de brief staan?

 • Parket- of mutatienummer van OvJ of politie
 • Vestiging van politiebureau of OM
 • Welk strafbaar feit er is gepleegd
 • Wie daarvoor volgens u moet worden vervolgd
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit van OvJ
 • Uw adres

Het is goed een kopie van een brief van OvJ waarin de beslissing staat bij te voegen. Dan weet het gerechtshof direct waar het om gaat. Vervolgens ondertekent u de brief. Zet ook de datum van ondertekening erbij. Let op: op de envelop waarin u uw klachtbrief naar het gerechtshof stuurt zet u: Klacht art. 12 Sv.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Wat doet het gerechtshof?

Het gerechtshof beoordeelt de klacht. Maar voor het inhoudelijk kijkt wat het vindt van de klacht, moet het gerechtshof bepalen of het bevoegd is en of de klager “ontvankelijk” is. Om bevoegd te zijn moet de klacht naar het juiste gerechtshof zijn gestuurd. Het gerechtshof in het rechtsgebied waarin de aangevochten beslissing is genomen, is bevoegd. Of de klager ontvankelijk is, hangt af van of er aangifte is gedaan bijvoorbeeld. Of van de vraag of de belanghebbende wel een direct belang heeft bij vervolging. Pas dan kan het gerechtshof de klacht inhoudelijk behandelen.

Advies

De advocaat-generaal adviseert het gerechtshof. Een advocaat-generaal is openbaar aanklager bij het gerechtshof. De advocaat-generaal vraagt informatie op bij de OvJ die uw aangifte heeft behandeld. En vraagt de politie eventueel verder onderzoek te doen. Het gerechtshof ontvangt een schriftelijk standpunt van de advocaat-generaal. Het gerechtshof beslist hoe nu verder. Het kan het advies van de advocaat-generaal naast zich neerleggen.

Inhoudelijke behandeling

Het gerechtshof beslist niet voor het de klager heeft gehoord. Dit gebeurt op een zitting. Het kan zijn dat het gerechtshof ook de kant van het verhaal van de beklaagde wil horen. De beklaagde is degene die de OvJ volgens de klager moet vervolgen. Dat gebeurt meestal op een andere zitting. Tijdens de zitting stelt de “beklagkamer” (1 of 3 raadsheren van het gerechtshof) vragen aan klager en eventueel beklaagde. De beklaagde is niet verplicht de vragen van de beklagkamer te beantwoorden.

Wat kan het gerechtshof besluiten?

Na de zitting doet de beklagkamer uitspraak. Dit doet de beklagkamer binnen 6 week na de zitting. Als er meer tijd nodig is dan laat de beklagkamer dit weten. U krijgt een uitspraak thuisgestuurd. De beklaagde ook. De uitspraak kan inhouden:

 • Afwijzing van uw klacht;
 • Toewijzing van uw klacht.

In het eerste geval zegt de beklagkamer dat de OvJ de beklaagde niet hoeft te vervolgen. Als de klacht wordt toegewezen krijgt de OvJ de opdracht de zaak verder te onderzoeken. Of het strafbare feit verder te vervolgen. Dan moet de OvJ de zaak aan de rechtbank voorleggen. De OvJ kan de zaak niet afdoen met een strafbeschikking. Tenzij het gerechtshof beslist dat een strafbeschikking is toegestaan. De beklagkamer beslist niet inhoudelijk over de schuldvraag. Dat is aan de rechtbank bij verdere vervolging. Dus als u de zaak wint is alleen duidelijk dat de beklaagde wordt vervolgd. Maar niet of hij ook kan worden veroordeeld.

Hoger beroep?

Let op: bij artikel 12 Sv-procedures is geen hoger beroep mogelijk. Dat betekent dat u de beslissing van de beklagkamer niet verder kunt aanvechten. Wat de beklagkamer ook besluit, daar moet u het mee doen.

In andere strafrechtelijke zaken bestaat wel de mogelijk om in hoger beroep te gaan!

Heeft u een advocaat nodig?

Het snelle antwoord is: nee. U heeft geen strafrechtadvocaat nodig voor een klacht niet vervolgen. Maar het mag en kan wel! Het is belangrijk een klacht over niet-vervolgen goed te onderbouwen. Dit kan best lastig zijn. Soms is het heel juridisch en “technisch”! Een strafrechtadvocaat is bekend met het strafrecht. En weet wat hij of zij doet.

Heeft u aangifte gedaan? Maar doet de OvJ vervolgens niks? Of gaat de OvJ u niet vervolgen en wilt u dit zo houden? Aarzel dan niet en neem contact op voor rechtsbijstand door een ervaren straf-/slachtofferadvocaat. Zij kunnen u bijstaan op pro deo-basis. U hoeft alleen een eigen bijdrage te betalen. Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunnen onze advocaten u helpen. Lees meer over de kosten op deze pagina!

En neem telefonisch contact op via 088 1810 349. Of vul het contactformulier in. Klik op de knop hieronder. Wij zien uw aanvraag graag tegemoet!

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een strafrechtadvocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat, omdat het afhangt van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. U hoeft dan slechts een kleine bijdrage te betalen.

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen. Het strafrecht is zeer ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en staan u dan ook graag bij!

Heeft een strafrechtadvocaat beroepsgeheim?

Ja, een strafrecht advocaat moet zich houden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de advocaat niet openbaar mag maken wat de cliënt hem of haar vertelt, tenzij dit nodig is om de cliënt te verdedigen.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
 • Binnen 24 uur.
 • Gratis en vrijblijvend.
 • Specialist uit uw regio.
 • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
 • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
 • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349