Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Uit een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) blijkt dat uw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor een bepaalde taak of functie in de samenleving. Een belemmering is bijvoorbeeld een veroordeling van een strafbaar feit. Dit artikel geeft algemene informatie over de VOG zoals het aanvragen en de beoordeling ervan, en waarom een VOG advocaat prettig kan zijn.

Verklaring Omtrent Gedrag, een verplichting?

Voor sommige beroepen is het wettelijk verplicht een VOG af te geven. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting vindt u terug in de Wet kinderopvang:

“De gastouder (…), zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d. De verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder dan twee maanden”.

Een gastouder is dus verplicht om een VOG af te geven. Iemand die met vertrouwelijke gegevens werkt zoals een advocaat is ook verplicht een VOG af te geven.

Aanvragen van een VOG

Een VOG aanvragen kan op veelsoortige wijzen: digitaal of schriftelijk. Kiest u ervoor om de VOG digitaal aan te vragen? Via Mijn Justis logt u in met uw DigiD en Justis beoordeelt uw aanvraag op digitale wijze. Vraagt u een VOG liever schriftelijk aan? Dan moet dit via een aanvraagformulier bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De website van uw gemeente geeft hier meer informatie over. Tevens is het mogelijk dat uw werkgever een VOG aanvraagt.

Goed om te weten is dat een digitale aanvraag minder geld kost dan de schriftelijke aanvraag. Bovendien kan een vrijwilliger in sommige gevallen een VOG gratis kan aanvragen.

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) is een onderdeel van Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) en beoordeelt alle aanvragen omtrent de VOG. Het COVOG is de enige instantie in Nederland die VOG-verklaring afgeeft.

Voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijgen van een VOG van natuurlijke personen zijn er beleidsregels opgesteld voor het COVOG. Hier vindt u de desbetreffende beleidsregel terug.

Procedure VOG-aanvraag

De eerste stap die het COVOG zet is oordelen of de aanvrager wel of niet een strafblad heeft. Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u een VOG. Betekent dit dat u geen VOG krijgt wanneer u een strafblad heeft? Nee.

Een nuance

Het COVOG toetst een VOG-aanvraag aan de hand van screeningsprofielen. Dit betekent dat het COVOG toetst of een eventuele strafbare feit een belemmering vormt voor de functie waarvoor de VOG-aanvraag is gedaan. Het COVOG houdt rekening met de aard van het gepleegde strafbare feit en de baan waarvoor een VOG nodig is. De beleidsregel geeft dit als volgt weer:

“Daarbij wordt het belang van de aanvrager afgewogen tegen het risico voor de samenleving in het licht van het doel van de aanvraag”.

Meer concreet houdt dit in dat een strafblad vanwege rijden onder invloed voor een taxichauffeur problemen oplevert voor een positieve VOG-aanvraag. Een gastouder zou hier minder snel problemen mee ondervinden.

Niet eens? Schakel een VOG advocaat in!

Heeft u een negatief besluit ontvangen van het COVOG? Tegen een negatief besluit kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Het opstellen van een bezwaarschrift is een juridische aangelegenheid. Zoek telefonisch contact met ons op en wij brengen u in contact met een gespecialiseerde VOG advocaat. Zo weet u zeker dat u een goed bezwaar opstelt en heeft u meer kans op een geslaagd bezwaar. U kunt contact opnemen via 088 – 1810 349 of het formulier op deze website invullen!

Advocaat uit eigen regio

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag bij om samen tot een passende oplossing te komen. We zijn gevestigd in het hele land. U vindt ons bijvoorbeeld in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Apeldoorn. Waar u ook woont, bij ons vindt u een advocaat bij u in de buurt die specialist is in zaken wat betreft strafrecht.

Meer informatie over de VOG

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Veelgestelde vragen VOG advocaat

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring omtrent gedrag. Dit is een document waarin staat dat u zich in het verleden goed gedragen heeft.

Heb ik een VOG nodig?

Dit is afhankelijk van de baan waarvoor u solliciteert. De werkgever zal aangeven of u deze nodig heeft of niet.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Een VOG kunt u digitaal aanvragen. Dit is relatief eenvoudig en de stappen worden duidelijk uitgelegd.

Wat kost een VOG advocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat. Vaak hangt het af van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. De overheid betaalt de advocaat dan.

Is een VOG advocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Dit geldt ook voor VOG zaken. Toch is het niet onverstandig om wel een advocaat in de arm te nemen. Het strafrecht is erg ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Alleen advocaten beschikken over deze kennis.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
  • Binnen 24 uur.
  • Gratis en vrijblijvend.
  • Specialist uit uw regio.
  • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
  • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
  • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349