VOG taxi afgewezen

VOG taxi afgewezen

In het algemene artikel over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is al aangegeven dat bepaalde beroepsgroepen een VOG moeten afgeven voordat het beroep kan worden uitgeoefend. Hieronder vallen ook taxichauffeurs. Om als taxichauffeur werkzaam te zijn is een chauffeurskaart (ook wel taxipas genoemd) van Kiwa nodig. Bij de aanvraag van een chauffeurskaart moet de taxichauffeur een VOG overhandigen aan het Kiwa. Maar wat nu als de VOG voor taxichauffeur wordt afgewezen?

Screeningsprofiel VOG en taxi

Het COVOG toetst een VOG-aanvraag aan de hand van screeningsprofielen. In het geval van de taxibranche toetst het COVOG aan de hand van een specifiek screeningsprofiel. Uit het specifiek screeningsprofiel blijkt dat de taxichauffeur verantwoordelijk is voor het welzijn en de veiligheid van zijn of haar passagiers. Om deze reden worden de volgende delicten als relevant beschouwd voor een VOG-aanvraag:

Dit zijn niet de enige delicten die als relevant worden beschouwd. Omdat er sprake is van een één op één relatie met de passagier zijn ook de volgende delicten relevant:

Verder zijn alle vormen van vermogensdelicten en drugsdelicten (overtredingen van de Opiumwet) relevant voor de VOG-aanvraag bij taxichauffeurs. De kans is groot dat de aanvraag voor de VOG afgewezen wordt als er sprake is van dit type misdrijven of overtredingen

Direct hulp nodig?

Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.

Neem direct contact op

Continue screening

Bovendien toetst het COVOG door middel van continue screening. Dit blijkt uit de beleidsregel (2.2. continue screening). Deze vorm van screening betekent dat de taxichauffeur continu wordt gecontroleerd op strafbare feiten. Bij elke toevoeging van relevante gegevens aan de justitiële documentatie vindt een screening plaats. Lees ook: VOG en strafblad.

Knelpunt voor taxichauffeurs

Een VOG is onbeperkt geldig. Dit ligt echter anders voor taxichauffeurs. Deze doelgroep moet elke vijf jaar een VOG aanvragen en overhandigen aan Kiwa. Dit volgt uit de wet:

“De vervoerder die taxivervoer verricht overlegt elke vijf jaar, gerekend vanaf de dag waarop de vergunning is verleend, aan Onze Minister een verklaring omtrent het gedrag (…)”.

De afwijkende termijn is ook opgenomen in de beleidsregels. Voor taxichauffeurs is deze afwijkende termijn een knelpunt. De continue screening leidt ertoe dat de vijfjaarlijkse VOG-aanvraag in de praktijk overbodig is. Het levert niets meer op dan lastendruk bij de taxichauffeurs. Om deze reden heeft het kabinet maatregelen genomen. Zo wordt de Wet personenvervoer 2020 aangepast. De aanpassing houdt in dat de taxichauffeur niet elke vijf jaar een VOG dient te overleggen aan Kiwa.

Kan de taxichauffeur geen VOG overhandigen? Dan trekt Kiwa de chauffeurskaart in en kan de chauffeur geen taxi rijden. Met andere woorden: het beroep kan niet legaal worden uitgeoefend.

VOG voor taxi afgewezen, wat nu?

Heeft het COVOG uw VOG-aanvraag afgewezen (geweigerd) en kunt u uw beroep als taxichauffeur niet uitoefenen? Dan ontstaat natuurlijk een erg onprettige situatie. Wij helpen u graag om tegen de afwijzing in bezwaar te gaan. Hebt u een voornemen tot afwijzing ontvangen? Dien dan een zogenaamde zienswijze VOG in. U kunt hiervoor het voorbeeld gebruiken dat onze advocaten hebben opgesteld. De voorbeeld zienswijze is direct beschikbaar en gratis te downloaden via de pagina Voorbeeld zienswijze VOG.

Komt u er niet uit? Dat is begrijpelijk: de regels rondom een VOG zijn erg ingewikkeld. Neem dan contact met ons op door het contactformulier in te vullen. Bellen kan natuurlijk ook, we zijn bereikbaar op 088 – 1810 349.

Met het overhandigen van een VOG aan het Kiwa is de taxichauffeur er nog niet. Bij het aanvragen van een chauffeurskaart moet o.a. ook een geneeskundige verklaring worden overlegd en een geldig rijbewijs

Chauffeurskaart

Een chauffeurskaart is nodig om op legale wijze taxi te rijden in Nederland. Een taxichauffeur kan bezitten over een volledige chauffeurskaart of een beperkte chauffeurskaart.

Volledige chauffeurskaart

Bezit een taxichauffeur over een volledige chauffeurskaart? Dit betekent dat hij of zij alle soorten taxivervoer mag verrichten. Wat houdt alle soorten taxivervoer in? De taxichauffeur mag straattaxivervoer verrichten maar ook contractvervoer zoals zittend ziekenvervoer en leerlingenvervoer.

Beperkte chauffeurskaart

Het CBR omschrijft deze vorm van de chauffeurskaart als volgt:

“Met de beperkte chauffeurskaart taxi mag u alleen rijden met vaste passagiers, op vaste routes en op vaste tijden en mag u geen financiële handelingen verrichten in de taxi”.

Afwijzing VOG in taxiwereld: strengere regels

Het valt op dat voor VOG-aanvragen door taxichauffeurs andere regels gelden. Laat u zich daarom vakkundig adviseren door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De kosten? Mogelijk kunt u de strafrechtadvocaat op basis van pro deo inschakelen. De kosten zijn dan minimaal. Op onze zusterwebsite vindt u meer informatie over de kosten van een pro deo advocaat.

VOG taxi afgewezen? Maak bezwaar!

Wij brengen u graag in contact met een ervaren strafrechtadvocaat. Vul het contactformulier in of neem contact met ons op door te klikken op onderstaande button.

 

1

Toegankelijk

2

Vrijblijvend

3

Samen

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een strafrechtadvocaat?

De meeste advocaten brengen een uurtarief in rekening. Dit tarief verschilt per advocaat, omdat het afhangt van de grootte van het kantoor, het aantal jaren werkervaring en de expertise van de advocaat. Bij onze advocaten heeft u eerst altijd een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de advocaten u meer vertellen over de kosten en kijken naar de mogelijkheid voor toevoeging. Dit betekent dat de advocaat op basis van pro deo werkt. U hoeft dan slechts een kleine bijdrage te betalen.

Is een strafrechtadvocaat verplicht?

Bij het strafrecht is een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel een advocaat in te schakelen. Het strafrecht is zeer ingewikkeld en vergt veel kennis van zaken. Onze advocaten beschikken over de juiste kennis en staan u dan ook graag bij!

Heeft een strafrechtadvocaat beroepsgeheim?

Ja, een strafrecht advocaat moet zich houden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat de advocaat niet openbaar mag maken wat de cliënt hem of haar vertelt, tenzij dit nodig is om de cliënt te verdedigen.

Ontvang direct hulp

U wordt vandaag gratis en vrijblijvend teruggebeld door een ervaren strafrechtadvocaat.


Vragen?

Onze experts helpen bij al uw vragen

088 181 0349
  • Binnen 24 uur.
  • Gratis en vrijblijvend.
  • Specialist uit uw regio.
  • Expertise in bemiddeling van gespecialiseerde pro deo advocaten.
  • Toegankelijke juridische bijstand voor cliënten met beperkte financiële middelen.
  • Gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid door zorgvuldige selectie en matching van advocaten.
logo

Neem direct contact op

Contactformulier 088 181 0349